לוגו מכללה ירושלים


שנת הקורס:   תשעט

מספר הקורס: 64012

שם הקורס: שיתוק מוחין  

היקף הקורס בש"ש: 1

סוג הקורס: שיעור

שם המרצה: גב' מיה דרכמן
תיאור הקורס:
נושאי הקורס:
1. הקדמה – הגדרה, אטיולוגיה (גורמי סיכון)ופרוגנוזה של שיתוק מוחי
2. סיווג (קלסיפיקציה) של שיתוק מוחי
3. שכיחות של שיתוק מוחי
שיתוק מוחי ואפילפסיה
4. מאפיינים קליניים של שיתוק מוחין על פי המודל הרפואי של ארגון הבריאות העולמית מאפיינים קליניים בהתאם לקבוצות הגיל: גיל הרך, גיל בית ספר, גיל ההתבגרות
לקויים נלווים
5. דרכי התערבות וטיפול
6. עקרונות טיפול על פי גישות:
• ניורו התפתחותי (בובט)
• חינוך המדריך (פטו)
• שיטת דלקטו
• CIMT – Constraint Induced movement therapy
• הידרותרפיה (טיפול בבריכה)
• היפותרפיה (רכיבה טיפולית)
7. המשפחה והילד עם שיתוק מוחין
8. עבודת צוות במסגרות השונות ובניית תוכנית לימודים אישית
9. התאמת הסביבה לצרכים של הילד

דרכי למידה
הרצאות פרונטליות, התנסויות, סרטונים
מטרות הקורס:
מטרות הקורס:
• להקנות ידע על שיתוק מוחי: אטיולוגיה, קלסיפיקציה ופרוגנוזה
• להבין ולזהות את המאפיינים הקליניים
• להקנות כלים המאפשרים בנייה ויישום של תוכניות טיפוליות במסגרות לימודיות
• לדבר על סוגיית ההתמודדות של המשפחה עם ילד בעל שיתוק מוחי
• הכרות עם השיטות השונות לטיפולדרישות במקביל:
דרישות הקורס והרכב הציון
נוכחות 80% והשתתפות פעילה( כולל השתתפות בהרצאת אורח
וצפייה בסרטים) . 10%
מטלה- תאור מקרה ולכתוב תוכנית עם דרכי טיפול.
(להגשה עם המבחן בסוף הסמסטר). 40%
מבחן מסכם 50%


ביבליוגרפיה:

ביבליוגרפיה
1. רוזנבאום,פ. ורוזנבאום,ל. (2013) שיתוק מוחי: מהאבחנה ועד לחיים הבוגרים. הוצאת ספרים אח.
2. שנקר,ר. (2008) החינוך המדריך: היסטוריה, הגדרה ומושגי יסוד.
3. Rosenbaum,P. and Stewart,D. (2004) The World Health Organization International Classification of Functioning, Disability and Health: A Model to guide clinical thinking, practice and research in the field of Cerebral Palsyטלפון : 02-6750911, פקס: 02-6750917, כתובת:רח' ברוך דובדבני 36 ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002
סגור       הדפס