מידענות


בניהול אריאלה ברגמן

זקוק למידע? תוכל להפנות כאן את בקשתך למידענית שלנו

  חוזר מנכ"ל בנושא חברות פרטיות ועמותות  א - 29/04/2015 12:27:10
  חוזר מנכ"ל בנושא שילוב תכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך  אריאלה ברגמן - 29/04/2015 15:00:34
  ביקור תלמידים חולים  לילך - 24/03/2015 11:35:05
  הודעת מורה על סיום עבודתו בביה"ס  הראל - 24/02/2015 11:50:18
  הפסקת עבודה  אריאלה ברגמן - 24/02/2015 11:59:45
  התפטרת  שייקה - 25/02/2015 21:31:38
  חל"ת ושבתון  אריאלה ברגמן - 26/02/2015 08:50:02
  חובת מורים לצאת לטיולים בית סיפריים  הראל - 15/02/2015 09:12:10
  חובת ליווי טיולים  אריאלה ברגמן - 15/02/2015 09:36:24
  סרטים לישיבת מורים  רם - 27/01/2015 10:39:26
  סרטונים קצרים בנושאים רלוונטים לישיבות צוות  אריאלה ברגמן - 28/01/2015 22:13:16
  סרטים  עדיה - 04/02/2015 14:29:18
  יום השואה הבינלאומי  צוק - 27/01/2015 11:44:36
  מידע על יום השואה הבינלאומי   אריאלה ברגמן - 27/01/2015 13:28:29
  חוזרי מנכ"ל עדכניים  א - 27/01/2015 12:36:18
  ביטוח תלמידים  אריאלה ברגמן - 27/01/2015 13:20:44
  חוזר מנכ"ל מיוחד ו' תשנ"ה  נ. - 25/01/2015 00:25:37
  ימי התרמה ארציים   ע - 13/01/2015 10:01:19
  חוזר מנכ"ל ימי התרמה ארציים  אריאלה ברגמן - 13/01/2015 11:18:32
  בחירות  יגאל - 30/12/2014 12:52:48
  פעילויות בנושא בחירות  אריאלה ברגמן - 30/12/2014 13:38:13
  מה הנושא המרכז לזהירות בדרכים השנה? [לת]  משה ש. - 18/11/2014 14:03:52
  יום הבטיחות בדרכים לשנת תשע"ה  אריאלה ברגמן - 18/11/2014 14:08:02
  חוזר מנכ"ל  ע. - 05/11/2014 11:10:10
  חוזר מעודכן  אריאלה ברגמן - 05/11/2014 13:52:10
  תנאי סף לכישורי מכרז ניהול  חוטר - 30/10/2014 13:15:55

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] >>
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>